पुरस्कार

प्रज्ञा पुरस्कारहरु
प्रज्ञा–प्रतिष्ठान अन्तर्गत निम्न बमोजिम पुरस्कारहरु स्थापना गरिएका छन् । तिनको वितरण निश्चित प्रक्रिया पु¥याई प्राज्ञपरिषद्को सिफारिस र प्राज्ञसभाको अनुमोदनबाट गरिन्छ ।

पृथ्वी–प्रज्ञा पुरस्कार
महाराजा पृथ्वीनारायण शाहका नाममा स्थापित यो पुरस्कार हरेक चार वर्षमा एकजना सिर्जनशील प्रतिभा तथा विद्वान्लाई प्रदान गरिन्छ ।

नेपाल भाषा प्रज्ञा पुरस्कार
नेपालका भाषा सम्बन्धी योगदान पु¥याउने भाषाविद्लाई प्रत्येक दुई वर्षमा प्रदान गरिन्छ ।

नेपाल सामाजिक शास्त्र, संस्कृति र दर्शन पुरस्कार
यो पुरस्कार हरेक दुई वर्षमा सामाजिकशास्त्र, संस्कृति र दर्शनमा योगदान पु¥याउने विद्वान्लाई प्रदान गरिन्छ ।

नेपाली प्रज्ञा नेपाली साहित्य पुरस्कार
हरेक वर्ष कुनै सिर्जनशील नेपाली साहित्यकारलाई दिइन्छ ।

नेपाल प्रज्ञा मातृभाषा साहित्य पुरस्कार
प्रत्येक वर्ष पहाडमा बोलिने मातृभाषाका साहित्यमा योगदान गरिने विद्वान्लाई प्रदान गरिन्छ ।

नेपाल प्रज्ञा मातृभाषा पुरस्कार
प्रत्येक वर्ष तराईमा बोलिने मातृभाषाको साहित्यमा योगदान गरिने विद्वानलाई प्रदान गरिन्छ ।