प्राज्ञ परिषद्

प्राज्ञ परिषद् प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको कार्यकारी निकाय हो । यसले प्राज्ञ सभाका निर्णयहरु कार्यान्वित गर्ने, सभाद्वारा दिइएका निर्देशनहरु पालन गर्ने, गराउने तथा प्रतिष्ठानको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको सञ्चालन गर्ने कार्य गर्दछ ।

प्राज्ञपरिषद्को गठन देहायबमोजिम छ–
(क) कुलपति – अध्यक्ष
(ख) उपकुलपति – उपाध्यक्ष
(ग) प्रधानमन्त्रीबाट मनोनीत बढीमा विभिन्न विधा र क्षेत्रका आठ जना विज्ञहरु – सदस्य
(घ) प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सचिव – सदस्य–सचिव

प्राज्ञ परिषद्का पदाधिकारी लगायत प्राज्ञ सभाको गठन संस्कृति मन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्य दुई विज्ञहरु रहेको प्रधानमन्त्रीद्वारा गठित समितिको सिफारिसमा प्रतिष्ठानको प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ ।

वर्तमान प्राज्ञ परिषद्
वि.सं. २०७५/०६/२१ – कुलपति र सदस्य सचिव

वि.सं. २०७५/०९/०१ – उपकुलपति र सदस्यहरू

१. श्री गङ्गाप्रसाद उप्रेती कुलपति
२. डा. जगमान गुरुङ उपकुलपति
३. प्रा.दिनेशराज पन्त सदस्य
४. प्रा. डा. योगेन्द्र प्रसाद यादव सदस्य
५. डा. हेमनाथ पौडेल सदस्य
६. प्रा. डा. उषा ठाकुर सदस्य
७. श्री माया ठकुरी सदस्य
८. प्रा. डा. गोपीन्द्र पौडेल सदस्य
९. श्री लक्ष्मी माली सदस्य
१०. डा. देवी नेपाल सदस्य
११. प्रा. जगतप्रसाद उपाध्याय ‘प्रेक्षित’ सदस्य सचिव