Academic Assembly

प्राज्ञसभा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको सर्वाेच्च निकाय हो । यसको मुख्य कार्य प्राज्ञपरिषद्लाई मार्गदर्शन गर्नु, निर्देशन दिनु, वार्षिक नीति योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नु, विद्वत्वृत्ति, सम्मान, प्रज्ञामानार्थ–सदस्यता तथा आजीवन–सदस्यता प्रदान गर्नु, उपयुक्त व्यक्ति वा संस्थालाई कदर सम्मान वा पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु तथा आवश्यक नियम बनाउनु हो ।
प्राज्ञसभाको गठन देहायबमोजिम छ–
(क) Chancellor – Chairman
(ख) Vice-Chancellor – Vice Chairman
(ग) Secretary, Ministry of Culture – Member (Ex-Officio)
(घ) नेपाली तथा नेपालका अन्य राष्ट्रभाषाहरु तथा तिनको साहित्य, संस्कृति, सामाजिक शास्त्र र दर्शनशास्त्रसम्बन्धी विभिन्न विषयमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरुबाट प्रधानमन्त्रीद्वारा मनोनीत पैँतीस जना
(ङ) Secretary Member of Nepal Academy – Member Secretary

Prime Minister – Chief Patron

Minister, Ministry of Culture – Patron

S.N. Name Designation
1. Mr. Ganga Prasad Upreti Chairman
2. Dr. Bishnu Bibhu Ghimire Vice Chairman
3. Prof. Dr. Hemanga Raj Adhikari Member
4. Prof. Dinesh Raj Panta Member
5. Mr. Amar Giri Member
6. Prof. Dr. Usha Thakur Member
7. Prof. Dr. Gyanu Pandey Member
8. Mr. Shrawan Mukarung Member
9. Mr. Matrika Pokharel Member
10. Ms. Narmadeshwori Satyal Member
11. Prof. Dr. Bishnu Raj Atreya Member
12. Mr. Gopi Raman Upadhyaya Member
13. Prof. Jagat Prasad Upadhyaya Member
14. Ms. Gayatri Bista Member
15. Mr. Narayan Acharya Member
16. Mr. Bashu Dev Bhatta Bhaisaheb Member
17. Mr. Dhruba Madhikarmi Member
18. Mr. Bibas Pokharel Member
19. Mr. Biyogi Budhathoki Member
20. Mr. Yagya Raj Prasai Member
21. Dr. Dirgha Man Gurung Member
22. Mr. Hem Nath Poudel Member
23. Mr. Dhirendra Premarshi Member
24. Mr. Uma Shankar Dwivedi Member
25. Mr. Sashi Lumubu Member
26. Mr. Bashu Dev Pandey Member
27. Mr. Nara Nath Luitel Member
28. Mr. Kali Bahadur Shahi Member
29. Dr. Ambika Devi Ghimire Member
30. Mr. Hari Prasad Timalsina Member
31. Mr. Upendra Pagal Member
32. Mr. Gopal Pokharel Bibas Member
33. Ms. Jhamak Ghimire Member
34. Mr. Shambhu Kumar Milan Member
35. Secretary – Ministry of Culture Member (Ex-Officio)
36. Prof. Dr. Jeevendra Dev Giri Member Secretary