Academic Assembly

प्राज्ञसभा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको सर्वाेच्च निकाय हो । यसको मुख्य कार्य प्राज्ञपरिषद्लाई मार्गदर्शन गर्नु, निर्देशन दिनु, वार्षिक नीति योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नु, विद्वत्वृत्ति, सम्मान, प्रज्ञामानार्थ–सदस्यता तथा आजीवन–सदस्यता प्रदान गर्नु, उपयुक्त व्यक्ति वा संस्थालाई कदर सम्मान वा पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु तथा आवश्यक नियम बनाउनु हो ।
प्राज्ञसभाको गठन देहायबमोजिम छ–
(क) Chancellor – Chairman
(ख) Vice-Chancellor – Vice Chairman
(ग) Secretary, Ministry of Culture – Member (Ex-Officio)
(घ) नेपाली तथा नेपालका अन्य राष्ट्रभाषाहरु तथा तिनको साहित्य, संस्कृति, सामाजिक शास्त्र र दर्शनशास्त्रसम्बन्धी विभिन्न विषयमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरुबाट प्रधानमन्त्रीद्वारा मनोनीत पैँतीस जना
(ङ) Secretary Member of Nepal Academy – Member Secretary

Prime Minister – Chief Patron

Minister, Ministry of Culture – Patron

S.N. Name Designation
1. Mr. Ganga Prasad Upreti Chairman
2. Vice Chairman
3. Member
4. Member
5. Member
6. Member
7. Member
8. Member
9. Member
10. Member
11. Member
12. Member
13. Member
14. Member
15. Member
16. Member
17. Member
18. Member
19. Member
20. Member
21. Member
22. Member
23. Member
24. Member
25. Member
26. Member
27. Member
28. Member
29. Member
30. Member
31. Member
32. Member
33. Member
34. Member
35. Member (Ex-Officio)
36. Prof. Jagat Prasad Upadhyaye “Prekshit” Member Secretary