प्राज्ञ परिषद

प्राज्ञपरिषद् प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको कार्यकारी निकाय हो । यसले प्राज्ञसभाका निर्णयहरु कार्यान्वित गर्ने, सभाद्वारा दिइएका निर्देशनहरु पालन गर्ने, गराउने तथा प्रतिष्ठानको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको सञ्चालन गर्ने कार्य गर्दछ ।

प्राज्ञपरिषद्को गठन देहायबमोजिम छ–
(क) कुलपति – अध्यक्ष
(ख) उपकुलपति – उपाध्यक्ष
(ग) प्रधानमन्त्रीबाट मनोनीत बढीमा विभिन्न विधा र क्षेत्रका आठ जना विज्ञहरु – सदस्य
(घ) प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सचिव – सदस्य–सचिव

प्राज्ञपरिषद्का पदाधिकारी लगायत प्राज्ञसभाको गठन संस्कृतिमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्य दुई विज्ञहरु रहेको प्रधानमन्त्रीद्वारा गठित समितिको सिफारिसमा प्रतिष्ठानको प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ ।

वि.सं २०७५ साल असोज २१ गते गठन

१. श्री गङ्गाप्रसाद उप्रेती कुलपति
२. प्रा. जगतप्रसाद उपाध्याय ‘प्रेक्षित’ सदस्य सचिव

 

वि.सं २०७१ साल भदौ २० गते गठन

१. श्री गङ्गाप्रसाद उप्रेती कुलपति
२. डा.विष्णुविभु घिमिरे उपकुलपति
३. प्रा.डा. हेमाङ्ग राज अधिकारी सदस्य
४. प्रा.दिनेशराज पन्त सदस्य
५. श्री अमर गिरी सदस्य
६. प्रा.डा.उषा ठाकुर सदस्य
७. प्रा.डा.ज्ञानू पाण्डे सदस्य
८. श्री श्रवण मुकारुङ सदस्य
९. श्री मातृका पोखरेल सदस्य
१० श्री नर्मदेश्वरी सत्याल सदस्य
११. प्रा.डा.जीवेन्द्र देव गिरी सदस्य सचिव