शब्दकोश

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’को नवौं संस्करणमा प्रकाशित केही प्रवृष्टिमा प्रयोग भएको वर्णविन्यासमा सुधार गरी छुट भएका केही प्रवृष्टि समेतलाई समावेश गर्न प्राज्ञ परिषद्को बैठक नं. २६÷०७३ मिति २०७३ कार्तिक ३ गतेको निर्णय अनुसार गठित समितिबाट ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’को दसौं संस्करण प्रकाशनका लागि तयार भई सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको वेभसाइट www.nepalacademy.org.np  मा राखिएको छ । परिषद्को उपर्युक्त निर्णय बमोजिम भए नभएको अध्ययन गरी छुट भएको पाइए सुधारकालागि सुझाउ आह्वान गरिएको छ । २०७४ असोज मसान्तभित्र प्राप्त हुने सृजनात्मक सुझाउ समेतलाई सम्बोधन गरी शब्दकोशको दसौं संस्करण छिटै प्रकाशन गरिने बेहोरा जानकारी गराइन्छ ।

नेपाली बृहत् शब्दकोश-१०औँ संस्करण (Click here)

ईमेल: office@nepalacademy.org.np, academynews8@gmail.com