सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना !