छपाइ सम्बन्धी कागजको टेण्डर नोटिस

गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित मिति २०७६।९।२७ गते आइतबार र २०७६।९।२९ गते मंगलबार

 

छपाइ कागज खरिदसम्बन्धी बोलपत्रदाताले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू